Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Stick Rpg 2 Walkthrough – Hypercubes

Stick RPG
4D Hypercube 1: Stick RPG
Get a high IQ/Intelligence.
Go to the university during the morning and talk to the yellow guy (Chessmaster Chase). Challenge him to chess.
He’ll give you a hypercube.
See more:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét